Acasă


Ce este cromb?

   Comitetul Național Român al Marilor Baraje, denumit prescurtat CROMB este o asociaţie profesională, autonomă, apolitică, neguvernamentală, are personalitate juridică şi nu urmăreşte profit. Este una dintre cele mai vechi asociații profesionale din Romania, fiind inființată în 1928.

   CROMB are drept scop colectarea, sinteza şi valorificarea experienţei membrilor comitetului în vederea asigurării documentării şi consultanţei pentru membrii individuali şi colectivi, precum şi pentru terţe persoane, în toate problemele aferente barajelor: tehnice, tehnologice, economice, instituţionale, de siguranţă, de impact asupra mediului şi vieţii social-economice. De asemenea, CROMB asigură reprezentarea opiniilor şi intereselor tehnice ale membrilor săi în raport cu organismele sau organizațiile din țară și din străinătate.

  

    CROMB este afiliat Comisiei Internaţionale a Marilor Baraje (ICOLD), organizaţie internaţională creată în 1928 de un grup de 6 ţări, între care şi România, şi care reuneşte în prezent peste 95 de comitete naţionale. Activitatea CROMB în cadrul Comisiei Internaţionale a Marilor Baraje este reglementată de statutul acesteia şi realizează următoarele:

Participarea la studiile şi anchetele organizate de Comisia Internaţională;

Desemnarea specialiştilor români ca membri în comitetele de lucru tehnice, administrative sau speciale ale Comisiei Internaţionale;

Selectarea contribuţiilor scrise ce se înaintează Congreselor trienale ICOLD şi acordarea girului tehnic lucrărilor transmise;

Participarea, prin delegaţii oficiale, la Reuniunile executive anuale şi la Congresele Internaţionale trienale;

Cooperarea cu celelalte comitete naţionale pentru schimburi de informaţii şi de specialişti în vederea creerii unei baze tehnice comune;

Informarea specialiștilor români din domeniu asupra problemelor tehnice discutate, analizate sau publicate la Congresele ICOLD sau la reuniunile anuale.

                                                                Organizarea CROMB

       Organele CROMB sunt: Adunarea Generală; Comitetul Executiv; Comisia de Cenzori. Adunarea Generală este alcatuită din membrii de onoare ai Comitetului, membrii Comitetului Executiv în funcţie, reprezentanţii membrilor colectivi şi personalități din domeniu.

        Comitetul Executiv poate avea între 30 și 40  de membri. Acesta se constituie din reprezentanţii membrilor colectivi şi din membrii aleşi prin vot direct şi secret de Adunarea Generală a CROMB, pe o durată de 3 ani.