Acasă


Ce este cromb?

   Comitetul Național Român al Marilor Baraje, denumit prescurtat CROMB este o asociaţie profesională, autonomă, apolitică, neguvernamentală, are personalitate juridică şi nu urmăreşte profit. Este una dintre cele mai vechi asociații profesionale din Romania, fiind inființată în 1928.

   CROMB are drept scop colectarea, sinteza şi valorificarea experienţei membrilor comitetului în vederea asigurării documentării şi consultanţei pentru membrii individuali şi colectivi, precum şi pentru terţe persoane, în toate problemele aferente barajelor: tehnice, tehnologice, economice, instituţionale, de siguranţă, de impact asupra mediului şi vieţii social-economice. De asemenea, CROMB asigură reprezentarea opiniilor şi intereselor tehnice ale membrilor săi în raport cu organismele sau organizațiile din țară și din străinătate.

  

    CROMB este afiliat Comisiei Internaţionale a Marilor Baraje (ICOLD), organizaţie internaţională creată în 1928 de un grup de 6 ţări, între care şi România, şi care reuneşte în prezent peste 95 de comitete naţionale. Activitatea CROMB în cadrul Comisiei Internaţionale a Marilor Baraje este reglementată de statutul acesteia şi realizează următoarele:

Participarea la studiile şi anchetele organizate de Comisia Internaţională;

Desemnarea specialiştilor români ca membri în comitetele de lucru tehnice, administrative sau speciale ale Comisiei Internaţionale;

Selectarea contribuţiilor scrise ce se înaintează Congreselor trienale ICOLD şi acordarea girului tehnic lucrărilor transmise;

Participarea, prin delegaţii oficiale, la Reuniunile executive anuale şi la Congresele Internaţionale trienale;

Cooperarea cu celelalte comitete naţionale pentru schimburi de informaţii şi de specialişti în vederea creerii unei baze tehnice comune;

Informarea specialiștilor români din domeniu asupra problemelor tehnice discutate, analizate sau publicate la Congresele ICOLD sau la reuniunile anuale.

                                                                Organizarea CROMB

       Organele CROMB sunt: Adunarea Generală; Comitetul Executiv; Comisia de Cenzori. Adunarea Generală este alcatuită din membrii de onoare ai Comitetului, membrii Comitetului Executiv în funcţie, reprezentanţii membrilor colectivi şi personalități din domeniu.

        Comitetul Executiv poate avea între 30 și 40  de membri. Acesta se constituie din reprezentanţii membrilor colectivi şi din membrii aleşi prin vot direct şi secret de Adunarea Generală a CROMB, pe o durată de 3 ani. 

 

Perioada

Președinți/

Presedinți de onoare

Vicepresedinți

Secretari

1931 – 1936

Constantin D. Buşilã

 

Cristea Mateescu

1937 – 1939

Constantin D. Buşilã

 

 

1957 – 1963

Cristea Mateescu

Dorin Pavel

Alexandru Nissim

1964 – 1966

Florin Iorgulescu

Dorin Pavel

Alexandru Nissim

1967 – 1969

Florin Iorgulescu

 

Vladimir Focşa

1977 – 1980

Florin Iorgulescu

Gheorghe Cocoş
Alexandru Diacon
Alexandru Nourescu
Radu Prişcu

Vladimir Focşa

1981 – 1986

Florin Iorgulescu

Gheorghe Cocoş
Alexandru Diacon
Radu Prişcu

Vladimir Focşa
Dinu Mihail
(secretar adj.)

1987 – 1989

Lucian Lefter

Alexandru Diacon
Radu Prişcu

Dinu Mihail

1990 – 1992

Dan Stematiu

Ştefan Ionescu
Iurie Druţã
Alexandru Constantinescu

Dinu Mihail

1993 – 1995

Dan Stematiu

Iurie Druţã
Ştefan Ionescu
Dan Hulea

Dinu Mihail

1996 – 1998

Adrian Popovici

Ştefan Ionescu
Petre Marinescu
Constantin Prioteasa

Nicolae Dãscãlescu

1999 – 2001

Adrian Popovici

Ştefan Ionescu
Petre Marinescu
Emil Timofti

Nicolae Dãscãlescu

2002 – 2005

Dan Stematiu

Marian Sterian
Dan Dobrescu
Ovidiu Gabor
Octavian Mateescu

Nicolae Dãscãlescu

2005 – 2008

Dan Stematiu

Marian Sterian
Dan Dobrescu
Ovidiu Gabor
Octavian Mateescu

Nicolae Dãscãlescu

 

2008 – 2011

Radu Sârghiuţă/

Adrian Popovici

Dan Stematiu

Gabriela Dimu
Marian Sterian
Ovidiu Gabor
Octavian Mateescu

Iulian Aşman

2011 – 2014

Radu Sârghiuţă/

Adrian Popovici,

Dan Stematiu

Gabriela Dimu
Marian Sterian
Ovidiu Gabor
Dragoş Zachia-Zlatea

Eugen Popa

Iulian Aşman

2014 – 2017

Altan Abdulamit/

Adrian Popovici,

Dan Stematiu

Radu Sârghiuţă

Gabriela Dimu
Marian Sterian

Irinel – Daniela Iacob

Ovidiu Gabor/Cristian Ban

 

Iulian Aşman

2017 – 2020

cu extindere

pana in 2022

Altan Abdulamit/

Adrian Popovici,

Dan Stematiu

Radu Sârghiuţă

Gabriela Dimu
Marian Sterian

Irinel – Daniela Iacob

Cristian Ban / constantin cristian stoian

 

Iulian Așman